Pravidla

 Obecné

 - při připojení automaticky souhlasíte s pravidly
 - neznalost pravidel se neomlouvá
 - veškerý herní postup, stavby a herní měna jsou výhradně majetkem serveru MineLife.cz
 - povinností hráče je okamžitě nahlásit každou chybu na serveru, kterou najde, a nešířit o ní informace či chybu využívat. V   opačném případě bude toto jednání trestáno.
 - je zakázané zneužívat pomoci člena A-Teamu
 -  povinností hráčů je respektovat pravidla slušného chování, porušování tohoto nařízení se trestá.
 - při jakémkoliv zneužívání pomoci člena A-Teamu zaniká ze strany daného člena věškerá povinnost s hráčem komunikovat. Toto jednání může být i potrestáno.
 - obcházení jakéhokoliv trestu vyústí v permanentní ban.
 - zakoupení VIP ranku háče před trestem neochrání, na každého hráče se vážou stejná pravidla.
 - hráči nemají právo diskutovat s členy A-Teamu o výši trestu.
 - slovo vedení serveru (Admin a výše) je nadřazeno pravidlům i čemukoliv jinému.
 - změna v pravidlech je vyhrazena.

 Chat pravidla

 - v chatu jsou vyžadována pravidla slušného chování. Spam, urážky, výhružky a další nebudou na serveru tolerovány.
 - je zakázané projevovat jakékoliv známky rasismu, xenofobie a dalších ideologií založených na nenávisti
 - je zakázáno jakkoliv žádat hráče nebo členy A-Teamu o jakékoliv výhody (včetně peněz, gamemodů a spol.)
 - jakékoliv úmyslné používání znaků za účelem znepříjemnění hry (Caps lock a spol.) je trestáno

 Hra
 -
Hráč může mít pouze jeden aktivní účet, v případě porušení hrozí trest formou IP banu
 - hráči jsou povinni okamžitě nahlásit jakékoliv závady na serveru
 - používání zvýhodňujících softwarových prostředků je zakázáno (neplatí pro např: minimapy, optifine apod. + podle dohody s AT)
 - je zakázáno záměrně devastovat přírodu survival světa.
 - je zakázáno griefování cizích staveb
 - jakékoliv obtěžování hráčů je zakázáno
 - platí přísný zákaz podvodných teleportů a pastí za účelem zabití a okradení hráče
 - úmyslné zatěžování serveru jakýmkoliv způsobem se trestá
 
Residence

 - je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu v okolí cizí residence.
 - hráči nemají právo vytvářet residence pod, nad, vedle, popřípadě mezi residencemi jiného hráče.
  Minimální počet bloků od rezidence jiného hráče je 30.
 
Hráčské obchody 

 - hráčský shop musí být v platné residenci
 - v residenci, ve které se nachází hráčský shop, musí být vypnuté PVP.
 - je zakázáno jakýmkoliv prostřednictvím okrádat hráče
 - je přísně zakázáno vytvářet Hráčský obchod za účelem cílené pasti na hráče

 Repektujte A-Team, poslouchejte je a nedělejte zbytečné problémy. Na server se jdeme odreagovat a ne vynervovat.

Pravidla jsou platná od 19. 10. 2019.
Vedení serveru je oprávněno pravidla kdykoliv pozměnit.